Amsteleind

Ga naar de inhoud


De website van

Stichting Amsteleind Promotion

bestaat niet meer en is opgegaan in de website van de r.k.s.v. Margriet.

Onder de tab "Selectie" in het hoofdmenu vind u veel van wat voorheen op deze site stond.

Zie ook de  mededeling van 1-9-2021.

Colofon:

Deze website is eigendom van r.l. en tijdelijk ter beschikking gesteld aan s.a.p. en wordt nog gebruikt voor het deel van de content van "Selectie" van de website van rksv Margriet.Mededelingen

1-9-2021
In goed overleg hebben wij in de afgelopen periode als bestuur van de Stichting Amsteleind Promotion samen met het bestuur van Margriet gesproken over de toekomst van de SAP.
 
 
Door veranderende regelgeving, maar ook door onze eigen situatie, is het hebben van een stichting buiten de vereniging van steeds minder belang.
 
Daarbij heeft de coronacrisis in de afgelopen 1,5 jaar ook geleid tot een nieuwe situatie voor wat betreft de sponsoring en de exploitatie van onze business-club.
 
Daarom hebben wij met elkaar besloten om de SAP op te heffen en dit op te laten gaan in de Sponsorcommissie binnen Margriet.
 
 
De activa van de SAP zullen worden overgedragen aan Margriet en de Sponsorcommissie zal de contacten met de sponsors overnemen en het beheer van de business-club gaan doen om daar met nieuw elan mee verder te gaan.


Terug naar de inhoud