Privacyverklaring - Amsteleind

Business Club
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS  DIE WORDEN VERWERKT
 
Stichting Amsteleind Promotion kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de mogelijkheden van Stichting Amsteleind Promotion , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Amsteleind Promotion verstrekt.

Stichting Amsteleind Promotion kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactformulier:
 
- Uw e-mailadres (in te vullen)
- Uw IP-adres (automatisch)
 
Sponsorgegevens:
Naam en adresgegevens, alsmede logo en website adres ter publicatie op onze website, reclame TV in de kantine, de presentatie in de Vega business lounge en op de lichtkrant scorebord. Na mondelinge opgave wordt via een schriftelijke bevestiging  hiervoor een voorstel gedaan.
 
Voorts wordt van elke sponsor een naam, telefoonnummer en emailadres gevraagd van een contactpersoon, welke namens de sponsor de contacten met Stichting Amsteleind Promotion onderhoud. Deze contactpersoon ontvangt per email de Nieuwsbrief van de Stichting Amsteleind Promotion en kan via de nieuwsbrief de toezending laten stoppen, het emailadres wijzigen en/of derden opgeven voor toezending.
 
WAAROM Stichting Amsteleind Promotion GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Amsteleind Promotion verwerkt uw gegevens uit het contactformulier om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan Stichting Amsteleind Promotion sponsorgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met sponsor gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit promotionele wederdienst.
 
HOE LANG Stichting Amsteleind Promotion GEGEVENS BEWAART

Stichting Amsteleind Promotion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of eenzelfde periode na beëindiging van de overeenkomst.
  
DELEN MET ANDEREN
Stichting Amsteleind Promotion verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Amsteleind Promotion worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Amsteleind Promotion gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Stichting Amsteleind Promotion maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Amsteleind Promotion te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
 
Stichting Amsteleind Promotion heeft hier geen invloed op.
Stichting Amsteleind Promotion heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Amsteleind Promotion verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amsteleind.nl.
Stichting Amsteleind Promotion zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GEGEVENS INZAKE FOTO, VIDEO EN WEDSTRIJDVERSLAGEN.
Stichting Amsteleind Promotion heeft mede tot doelstelling om informatie te verstrekken over de selectie van r.k.s.v. Margriet middels wedstrijdverslagen, selectie nieuws, foto en video materiaal en dergelijke.
Publicatie vindt plaats  onder journalistieke vrijheid en is niet onderhavig aan de wet AVG.

Voor het plaatsen van team- en individuele spelers/begeleiders  foto’s zullen betrokkene schriftelijk  toestemming verlenen middels  het  ondertekenen van een  collectieve verklaring.

BEVEILIGEN
Stichting Amsteleind Promotion neemt de bescherming van alle gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Amsteleind Promotion maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Amsteleind Promotion verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Amsteleind Promotion op via
info@amsteleind.nl. www.amsteleind.nl is een website van Stichting Amsteleind Promotion.
 
Stichting Amsteleind Promotion is als volgt te bereiken:
Postadres secretariaat:
Singel 1940-1945  85, 5348 PH Oss
Telefoon: 0412-690922
E-mailadres: info@amsteleind.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van koophandel: 41086493

(Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 30 april 2018)

Terug naar de inhoud